Rynek pracy w Polsce - Damci
Praca i Business

Polski rynek pracy

Dobrą informacją jest ilość ludzi w wieku produkcyjnym – uległa wzrostowi. Osób które pracują albo starają się o zatrudnienie jest około siedemdziesiąt pięć procent. Kolejnym kluczowym punktem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia obejmuje zazwyczaj w przybliżeniu od trzech do czterech procent. Co jest zwyczajne w stosunku do każdej gospodarki. Rynek pracy w Polsce uzależniony jest od […]