Obróbka metali - Damci
Praca i Business

Obróbki metali

Spośród używanych technologii określić można obróbkę: skrawaniem, plastyczną, mechaniczną, chemiczną oraz cieplno-chemiczną. Obróbka metali jest to zakres procesów, których celem jest nadanie specyficznego kształtu. Zmianie oprócz kształtu, zmianie podlegają właściwości fizyczne i chemiczne danego surowca. Obróbki skrawaniem Ten sposób obróbki przebiega: wewnętrznie, poprzecznie, obwiedniowo, zewnętrznie, kopiowo lub wzdłużnie. Tego rodzaju obróbki metalu polegają na przekształceniu […]