Księgowość dla małych firm - Damci
Finanse

Księgowość dla małych firm

Rachunkowość dla małych firm? Księgowość dla małych firm można przeprowadzić stosując jedną z metod: zgodnie z księgą przychodów i rozchodów, ryczałtem ewidencjonowanym albo kartą podatkową. Jeżeli przedsiębiorca sprawuje księgowość na własną odpowiedzialność, składając formularz CEIDG-1 może pozostawić puste pole lub uzupełnić je informacjami firmy. Jeżeli rachunkowością zajmować się będzie biuro rachunkowe, informacje o tym należy […]