Praca i Business

Polski rynek pracy

Rynek pracy w Polsce - DamciDobrą informacją jest ilość ludzi w wieku produkcyjnym – uległa wzrostowi. Osób które pracują albo starają się o zatrudnienie jest około siedemdziesiąt pięć procent. Kolejnym kluczowym punktem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia obejmuje zazwyczaj w przybliżeniu od trzech do czterech procent. Co jest zwyczajne w stosunku do każdej gospodarki. Rynek pracy w Polsce uzależniony jest od postępu techniki oraz technologii. Na rynku w dalszym ciągu brakuje specjalistów. Brak specjalistów jest skutkiem emigracji albo nadmiernej konkurencji. Pracodawcy najczęściej dają zatrudnienie nowym pracownikom najczęściej, gdy wygenerowany zysk pojedynczej osoby jest wystarczający, aby pokryć koszty podjęcia współpracy z drugą osobą.

Zmiana pracy i szukanie zatrudnienia za granicą

Odsetek obywateli, którzy zmieniają pracę się pomniejszył. Najwięcej Polaków zmienia pracę w pierwszych sześciu miesiącach od rozpoczęcia pracy. Czasami nawet więcej niż jeden raz w trakcie roku. Takie decyzje dotyczą najczęściej młode osoby, które uważają swoje wynagrodzenie za niesprawiedliwe. Czasami czynnikiem powodującym zmianę pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy nie w pełni spełniają warunki do zatrudnienia na stanowisko. Zamiast kontynuować rozwój zawodowy zaistniała konieczność, aby uczyć się czegoś nowego. Uzyskanie awansu pochłania nieporównywalnie więcej czasu i oprócz tego, może wymagać specjalnego przygotowania. Na przykład na kursie uzupełniającym kwalifikacje lub stażu. Wtedy niby zawsze zostaje wybór, który trzeba podjąć – czy odszukać oferty w swoim zawodzie? Czy może zacząć którąkolwiek pracę z wynagrodzeniem od minimalnej stawki? Większość woli zwalczyć problem z bezrobociem, ale… wracając do głównego zawodu istnieje duże prawdopodobieństwo, że zasinieje wymóg powtórki materiału – to jest błędne koło. To jest jedna z przyczyn, która powoduje branie pod uwagę zatrudnienia poza granicą. Prognozy wyjazdu poza granicę są odmienne, podstawą do podjęcia pracy jest zapotrzebowanie na poszczególne zawody. Dodatkowo powiększenie płac minimalnych w krajach Unii Europejskiej kusi do podjęcia kroku w tym kierunku.

Szara strefa w gospodarce

Wraz z dobrze prosperującą gospodarką wielu obcokrajowców spodziewa się dobrych warunków umowy i zatrudnienia na dłużej. Jeżeli jednak nadarzy się szansa do zarobienia kasy z pominięciem urzędu skarbowego, zysk wypracowany w krótkim okresie czasu będzie dwukrotnie lub trzykrotnie większy. A w krajach, gdzie płace są niewielkie, taki zarobek jest ogromną pokusą. Za nieoficjalne zatrudnienia istnieje groźba wysokich kar, jednakże przedsiębiorcy stawiają na ryzyko. Wzrost liczby obcokrajowców, którzy przyjechali do kraju próbując odnaleźć pracę się powiększył. Rynek pracy w Polsce cierpi na nielegalnym działaniu osób unikających odpowiedzialności przed organami skarbowymi.