Finanse

Księgowość dla małych firm

Księgowość dla małych firm - DamciRachunkowość dla małych firm? Księgowość dla małych firm można przeprowadzić stosując jedną z metod: zgodnie z księgą przychodów i rozchodów, ryczałtem ewidencjonowanym albo kartą podatkową. Jeżeli przedsiębiorca sprawuje księgowość na własną odpowiedzialność, składając formularz CEIDG-1 może pozostawić puste pole lub uzupełnić je informacjami firmy. Jeżeli rachunkowością zajmować się będzie biuro rachunkowe, informacje o tym należy napisać w formularzu albo w terminie 7 dni informacje trzeba uaktualnić. Każda osoba zakładając działalność gospodarczą musi zamieścić informacje gdzie będzie składowana dokumentacja rachunkowa.

Na podstawie księgi przychodów i rozchodów

Podatnik w ramach rozliczenia może skorzystać z formy podatku na zasadach ogólnych albo podatku liniowego dla działalności pozarolniczej. Księga przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgową zgodnie z przedstawionymi dokumentami księgowymi – głównie chodzi o rachunki oraz faktury. Zatem przechowuję się wszystkie informacje o przychodach i wydatkach przedsiębiorstwa. Dla tych możliwości narzucone są odmienne stawki podatkowe, a także metoda dokonywania obliczeń. Jest to najzwyklejsza sposobność do rozliczania oraz nie potrzeba na nią dużo czasu.

Według ryczałtu ewidencjonowanego

Wykonywanie rozliczeń podatkowych tym sposobem można w momencie, kiedy prowadzi się samodzielną działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w formie spółki. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną metodą ewidencji ewidencji księgowej. Podstawą rozliczenia podatkowego jest dochód jaki przedsiębiorstwo wygenerowało, pomijając przy tym poniesione koszty. Na bazie wyliczonego przychodu określona zostaje stawka podatkowa. Wobec tym wypadku istnieje maksymalny próg przychodów 250000 tysięcy euro. Jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że dla spółki w limit wchodzić będzie przychód wspólny partnerów biznesowych. Przychody z prowadzenia tych działalności nie są kumulowane.

Na podstawie karty podatkowej

Karta podatkowa jest dobrym rozwiązaniem dla firm zatrudniających niewielką ilość pracowników. Płatnik płaci jednakową stawkę podatku w każdym miesiącu. Miesięczny podatek jest podany według ustaleń naczelnika urzędu skarbowego. Na kwotę podatku wpływa liczba zamieszkałych osób w rejonie prowadzenia działalności gospodarczej, liczba zatrudnionych oraz charakter firmy. Przedsiębiorca rozliczając się sposobem karty podatkowej nie musi prowadzić księgowości, uiszczać opłat zaliczek na podatek dochodowy. Nie musi zobowiązywać się również do składania zeznań podatkowych. Zobligowany jest natomiast przechować wszystkie kopie faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Dokumenty przechowuje się w przeciągu 5 lat podatkowych – od końca roku w którym wystawiono fakturę albo rachunek. Przedsiębiorca musi przeprowadzać dokumentację w książce ewidencji zatrudnienia.